Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Apie mus


Vizija
Vizija – akredituota, moderni, viena geriausių rajoninio lygio, pranašumo siekianti per kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams ir personalui, teikianti kvalifikuotas, viršijančias pacientų lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, tinkamai administruojama, aprūpinta reikiamais ištekliais ligoninė.
Misija
Misija – teikti Prienų rajono ir Birštono savivaldybės bei VšĮ Prienų ligoninę pasirinkusiems šalies ir užsienio piliečiams prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus,  rezultatyvias antrinio lygio stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros bei slaugos  paslaugas; tinkamai naudojantis turimais ištekliais; užtikrinant pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą; vykdant pedagoginį darbą; aktyviai dalyvaujant visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme; įstaigos darbuotojams ir pacientams bendraujant ir bendradarbiaujant lygiaverte ir abipuse pagarba pagrįstais principais;  prisiimant pilną atsakomybę už ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Įvertinkite mūsų paslaugas

<