Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Projekto pavadinimas:

„Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose” Apie projektą:

• Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė kartu su partneriais, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems” įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V.

 

Projekto bendrasis tikslas

Sudaryti sąlygas Kauno regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, – tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

 

Projekto įgyvendinimas:

Projekto rezultatai prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems” įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse” tikslo pasiekimo. Sudarytos sąlygos gyventojams ir pacientams, naudojantis projekto metu sukurtomis e. sveikatos paslaugomis elektroniniu būdu gauti savo ligos istorijos, tyrimų, ir kitus duomenis apie asmens sveikatą, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiaujant ir saugiai keičiantis informacija elektroninėmis priemonėmis, prisidėti prie savalaikių ir geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugų.

Projekto metu įsigyta programinė ir techninė įranga: rezervinio kopijavimo ir valdymo tarnybinė stotis, rezervinio kopijavimo programinė įranga, integracinė ir vizualizacijos tarnybinės stotys, duomenų bazių valdymo sistema, vartotojų prisijungimo prie tarnybinių licencijos, montavimo spinta, duomenų saugykla – masyvas, rezervinio maitinimo šaltiniai, Laboratorinių tyrimų analizatorių pajungimo tvarkyklių (angl. Drivers) biblioteka, komutatoriai tarnybinių stočių sujungimui, didelio patikimumo maršrutizatorių (telkinys) su ugniasienės funkcija, maršrutizatorius su ugniasiene, darbo vietų prieigos komutatoriai, centrinis komutatorius, jungiamas į komutatorių telkinį, darbo vietų prieigos komutatoriai.

Projekto metu sukurta bendradarbiavimo lygio interaktyvi elektroninė paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams”.

Taip pat sukurta, modernizuota ir įdiegta viena gydymo įstaigų informacinė sistema. Modifikuotos šiuo metu naudojamos pareiškėjo gydymo įstaigos informacinės sistemos funkcijos, o įdiegus regioninę informacinę sistemą bei integravus ją su ESPBI informacine sistema, efektyviau organizuojami veiklos procesai ir atsisakyta popierinių dokumentų.

Įgyvendinus projektą, į elektroninę terpę perkelti pagrindiniai SPĮ klinikinės veiklos procesai, o įdiegta gydymo įstaigų regioninė informacinė sistema padės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams klinikiniuose ir administraciniuose veiklos procesuose, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.

Sukurta interaktyvi elektroninė sveikatos paslauga bei įdiegta sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema, užtikrins sklandesnį pacientų patekimą pas gydytoją arba į ligoninę, o sveikatos priežiūros specialistai naudodamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis informacinių sistemų funkcijomis, turės galimybę:

  • patogiau ir saugiau kaupti elektroninę medicininę istoriją (EMI);
  • efektyviau keistis duomenimis su ESPBI, taip prisidedant prie pacientų elektroninės sveikatos istorijos (ESI) kūrimo, glaudesnio ir greitesnio bendradarbiavimo ir informacijos keitimosi tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų.

Papildomai išplėtota informacinių technologijų infrastruktūra -siekiant efektyvaus lėšų panaudojimo, įrengtas vienas techninės įrangos centras, kuriame įdiegta sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema, paruošta duomenų mainams su ESPBI.

 

Projekto partneriai: VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis; Všj Upninkų ambulatorija; Všj Ruklos ambulatorija; Všj Šveicarijos ambulatorija; Všį Žeimių ambulatorija; Všį Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Kėdainių ligoninė; Všį Akademijos ambulatorija; Všį Dotnuvos ambulatorija; VšĮ Gudžiūnų ambulatorija; VšĮ Josvainių ambulatorija; Všj Krakių ambulatorija; Všj Lančiūnavos ambulatorija; Všj Pelėdnagių ambulatorija; Všį Pernaravos ambulatorija; Všį Šėtos ambulatorija; Všį Raseinių ligoninė; Všį Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Kaišiadorių ligoninė; Všį Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis; Všį Kaišiadorių psichikos sveikatos centras; Všį Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Prienų ligoninė;Všį Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras; Všį Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras.