Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Vykdomi projektai


„Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“

„Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ , projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0005.

2017 m rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skyrus finansavimą, VšĮ Prienų ligoninė pasirašė sutartį su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ , projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0005.

Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 120 000, 00 EUR su PVM

Pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti ligoninės fizinę ir informacinę infastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, pagerinant sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą, informacijos pasiekiamumą, užtikrinant neįgaliems žmonėms lygias galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ligoninėje.

Projekto vykdymo laikotarpiu esamas liftas yra pakeistas nauju, taip pat įrengtas keleivinis liftas, bei pakeistos pagrindinio ir priėmimo skubios pagalbos skyriaus durys į savaime atsiveriančias.

 

“Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Prienų ligoninės pastate”

2019 metais VšĮ Prienų ligoninė įgyvendino projektą “Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Prienų ligoninės pastate”, kuris buvo finansuojamas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

Projekto metu ant ligoninės pastato stogo buvo įrengta saulės fotovoltinė elektrinė, kurios dėka gaunama elektra iš atsinaujinančių šaltinių, tai yra saulės.

 


Įvertinkite mūsų paslaugas

<