Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Naujienos

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas VšĮ Prienų ligoninė

2020 03 16

VšĮ Prienų ligoninė

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas organizuojamas taip:

 

  • Planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos atidedamos, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba labai pablogėtų paciento būklė. Neatidėliotinos ambulatorinės pagalbos indikacijas ir konsultacijų reikalingumą nustato gydytojas specialistas.
  • Konsultacinės poliklinikos personalo darbo grafikas nesikeičia. Visi darbuotojai turi būti savo darbo vietose numatytu laiku.
  • Pacientai, kurie turi atvykti pakartotinai konsultacijai (kuriems buvo paskirti instrumentiniai ar laboratoriniai tyrimai, paskirta atvykti pakartotinai po paskirto gydymo ar operacijos) bus konsultuojami telefonu. Konsultacijas telefonu atliks gydytojai ir slaugytojai darbo ambulatoriniuose padaliniuose metu.
  • Iš anksto pirmam vizitui užsiregistravę pacientai turės kreiptis į savo šeimos ar kitą, siuntimą išrašiusį gydytoją, ir pakartotinai aptarti neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinumą.
  • Esant neatidėliotinų ambulatorinių paslaugų būtinybei, siunčiantys gydytojai tai telefonu aptars su Prienų ligoninės  konsultacinės poliklinikos dirbančiais gydytojais. Gydytojų specialistų kontaktiniai telefono numeriai paskelbti internetinėje svetainėje www.prienuligonine.lt
  • Gydytojas, įvertinęs, kad reikalinga neatidėliotina ambulatorinė paslauga, informuoja pacientą, kad jam bus paskirtas konsultacijos laikas, užrašo kontaktinius paciento duomenis ir perduoda juos ambulatorinių padalinių atsakingiems už pacientų registravimą darbuotojams.
  • Konsultacinės poliklinikos registratorė užregistruoja ir turimais kontaktiniais duomenimis informuoja pacientą apie neatidėliotinos ambulatorinės paslaugos laiką;
  • Esant galimybei ambulatorinių paslaugų teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu, tai fiksuojant medicininėje dokumentacijoje: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, pakartotinos konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos.
  • Visų ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų ir profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo teikimas atidedamas.
  • Odontologijos paslaugų teikimas atidedamas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.

Įvertinkite mūsų paslaugas

<