Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Naujienos

Sveikinimas

2020 04 27

Mieli ir gerbiami Lietuvos medicinos darbuotojai,
Brangūs kolegos,
Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną iš Jūsų su profesine švente – Medicinos darbuotojų diena – ir linkiu stiprybės, kantriai dirbant savąjį darbą ir atlaikant išskirtinius išbandymus.
Šiandien dažnai galima išgirsti, kad Jūs atsidūrėte ties fronto linija. Ta linija skiria ne tik sergančiuosius ir sveikuosius. Vienoje tos linijos pusėje – mūsų piliečiai, kuriems reikia Jūsų pagalbos, Jūsų profesinių žinių, geranoriškumo ir asmeninio pasišventimo, kitoje – visuomenės galimybė toliau gyventi visavertį gyvenimą – tvarkytis ir dirbti, auginti vaikus ir rūpintis senjorais, kurti dabarties ir ateities gyvenimą.
Medicinos darbuotojo pašaukimas visada buvo išskirtinė veikla, tačiau šiandien tai – gyvybiškai svarbi misija, kuri labai ilgam laikui lems mūsų tautos, mūsų valstybės, mūsų visuomenės ateitį. Todėl šiandien visi Jums skiriami pagarbos ir dėkingumo žodžiai – tikri ir pelnyti. Šiandien kaip niekada su Jumis solidari visa tauta, kiekvienas geros valios žmogus.
Esu vienas iš jų ir nuoširdžiai didžiuojuosi, kad didelė mano profesinio gyvenimo dalis sutapo su Lietuvos Medicinos darbuotojų bendruomenės darbais ir rūpesčiais. Į politiką atėjau iš medicinos darbuotojų šeimos, todėl kiekvienas buvote ir esate man itin brangūs ir savi.
Sveikinu su Medicinos darbuotojų diena ir nuoširdžiai dėkoju kiekvienam iš Jūsų, šiandien gelbstinčiam Lietuvą ir jos žmones! Linkiu kuo geriausios kloties bei visokeriopos žmonių ir Dievo pagalbos ne tik įveikiant istorinius dabarties iššūkius, bet ir visame Jūsų profesiniame kelyje!
Nuoširdžiai Jūsų
Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja

Įvertinkite mūsų paslaugas

<