Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Naujienos

Skelbimas

2022 12 05

KVIETIMAS DALYVAUTI SUPAPRASTINTAME MAŽOS VERTĖS PIRKIME APKLAUSOS
BŪDU

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų
tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97
(toliau – MVPTA), kviečiame Jus pateikti pasiūlymą, šviežių daržovių bei vaisių pirkimui 2023
metams..
Pirkimo objektas: Šviežios daržovės. Pirkimas neskaidomas į pirkimo dalis. Pasiūlymus pateikti
visoms specifikacijoje nurodytoms pozicijoms iki 2022 m. gruodžio 09 d. 09 val. 00 min.
BVPŽ kodas: 15300000-1 -Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai.
Reikalingi dokumentai, kuriuos reikia pateikti nurodyti prie pateiktos specifikacijos.
Bus sudaroma sutartis. Prekės turi būti tiekiamos visus metus (12 mėn.), pagal sutartyje
nurodytus terminus. Tiekėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas prekes apmokama pagal gautas per E
sąskaita sistemą PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos.
Už pasiūlymų priėmimą ir papildomos informacijos teikimą atsakinga viešųjų pirkimų organizatorė Greta
Rukienė: tel. 8-319-60465, el. p. Gretarukiene@gmail.com

Įvertinkite mūsų paslaugas

<