Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Gydytojų specialistų konsultacija


GYDYTOJAI OFTALMOLOGAI

 

Gyd. A. Ališauskienė          Gyd. A. Navickas

I     8.00 – 12.00

III  14.00 – 17.00

IV    8.00 - 14.30
GYDYTOJAI NEUROLOGAI
Gyd. R. Aleknavičius    Gyd. R. Kriaučeliūnienė

II  9.00 - 14.00

III  9.00 - 12.30

IV   9.00 - 15.00

 I 9.00 - 15.00

III 12.30 - 15.00

V  9.00 - 15.00

GYDYTOJAI TRAUMATOLOGAI

Gyd. N.Deimantavičius      

I  9.00 - 14.00

IV  9.00 - 14.00

 

 

Gyd. G.Martinkus

Pirmas ir trečias mėnesio Ketvirtadienis       

16.00 - 18.00 val.

 

 

 

 

     

Gyd. J. Klebanovas

II 9.00-16.00

Pietų pertrauka

12.00-12.30

 Gyd. E. Jonynas - Koževnikovas

III  9.00 - 13.00

V  9.00 - 13.00

 

       
GYDYTOJAS DERMATOVENEROLOGAS

Gyd. A. Gorinas

II   9.00 – 14.00

GYDYTOJAS UROLOGAS
Gyd. J. Dzidzevičius  
I 15.30 – 17.20  

 

 

GYDYTOJAI KARDIOLOGAI
Gyd. R. Ivanauskienė  
I     8.00 – 12.00 (Veloergometrija)        
II-V    8.00 – 13.00  
GYDYTOJAI OTORINOLARINGOLOGAI
Gyd. J. Šneider   

I      8.00 – 15.00

III   8.00 – 15.00

V    8.00 – 15.00

 
 
GYDYTOJAI ENDOKRINOLOGAI

Gyd. J. Milaknienė  

 Gyd. E. Raišienė

I       10.00 – 11.30  

  I       15.00 – 17.00

II     10.00 – 11.30  

 III    15.00 – 17.00

III   10.00 – 11.30 

  V      15.00 – 17.00

IV   10.00 – 11.30

 

V    10.00 – 11.30

 

GYDYTOJAI GASTROENTEROLOGAI
Gyd. J. Bižytė   Gyd. G. Kuratczyk   Gyd. A. Ališauskas
III      8.30 – 15.00         I   12.00 - 15.00  III  13.00 - 15.00
V       8.30 – 15.00
   
 

Gyd. A.Marchockij  
II   8.30 - 14.00  
GYDYTOJAI PULMONOLOGAI

Gyd. D. Sušinskienė   

   Gyd. A. Juočienė

  IV   14.00 – 17.30   

   II  10.00 – 14.00

GYDYTOJAI ECHOSKOPUOTOJAI

Gyd. S. Garmuvienė              

 

  Gyd. V. Želnys           

Gyd. R. Karvelienė    

Gyd. V. Kazlauskaitė

I      10.30 – 13.00

   I 9.00 0 15.00

I      9.00-13.00

I 13.30 - 17.00

II    10.30 – 13.00

   

II    9.00-13.00

IV 8.30 - 17.00

 

 

 

IV   9.00-13.00

 

IV   10.30 – 13.00

   

 

 

V    10.30 – 13.00

   

 

 
GYDYTOJAI GINEKOLOGAI

Gyd. R. Karvelienė    

       Gyd. A. Imbrasienė

I    9.00 – 13.00   

I     16.00 – 18.00

II  9.00 – 13.00  

III  16.00 – 18.00

IV 9.00 – 13.00  

 

VAIKŲ ENDOKRINOLOGAS

Gyd. G. Genienė 

IV  13.30 – 15.30

VAIKŲ KARDIOLOGAS

Gyd. A. Pukienė

III   13.30 – 15.30

VAIKŲ NEOROLOGAS

Gyd. V. Karvelis

I     9.00 – 11.00

II    14.00 – 16.00

IV   11.00 – 13.00

 

VAIKŲ PULMONOLOGAS

Gyd. V. Mazlaveckienė

 

I         9.00 – 12.00

III      9.00 – 12.00

GYDYTOJAI ODONTOLOGAI-ORTOPEDAI (Prienai)

 

 Gyd. E. Petkevičienė

 

IV  10.00 - 15.00

V  10.00 - 15.00

   
 

 Gyd. A. Petniūnienė

 

 III 7.30 - 13.00

GYDYTOJAI ODONTOLOGAI-ORTOPEDAI (Jieznas)
Gyd. E.Petkevičienė                 Gyd. I Vasiliauskienė 
I  9.00 - 15.00         

 II   9.00 - 15.00

IV 9.00 - 15.00

GYDYTOJAS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGAS
Gyd. A Magalenga  
Dirba pagal kintamą darbo grafiką  
GYDYTOJAI CHIRURGAI

Gyd. J.Maslauskas

I  9.00 - 13.00

II  9.00 - 13.00

IV  9.00 - 13.00

 

Gyd. Y. Jumagul

 I 10.00 - 14.00

III   10.00 - 14.00

V  10.00 - 14.00

Kreipimosi į konsultacinę polikliniką tvarka

Pacientai į ligoninės konsultacinę polikliniką kreipiasi per registratūrą. Kreipiantis būtina turėti šiuos dokumentus:

 • pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą;
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą;
 • Socialinio draudimo arba privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą;
 • asmenys, turintys teisę gauti bet kokios rūšies pensiją – pensininko pažymėjimą;
 • neįgalumą turintys – neįgalumo pažymėjimą;
 • nėščiosios, turinčios teisės aktų nustatytas motinystės atostogas, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą;
 • motinos (tėvai, jei motinų nėra) , iki jų vaikams sukaks 8 metai, taip pat motinos (tėvai, jei jų nėra) auginančios du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės – pasą su įrašais apie vaikus;
 • asmenys, esantys Darbo biržos įskaitoje – tai patvirtinantį dokumentą;
 • asmenys iki 18 metų – gimimo liudijimą arba pasą;
 • bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – atitinkamus pažymėjimus;
 • asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo – pažymą, liudijančią apie dalyvavimą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.

Įvertinkite mūsų paslaugas

<