Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Apie mus


Vizija
Vizija – akredituota, moderni, viena geriausių rajoninio lygio, pranašumo siekianti per kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams ir personalui, teikianti kvalifikuotas, viršijančias pacientų lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus, tinkamai administruojama, aprūpinta reikiamais ištekliais ligoninė.
Misija
Misija – teikti Prienų rajono ir Birštono savivaldybės bei VšĮ Prienų ligoninę pasirinkusiems šalies ir užsienio piliečiams prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus,  rezultatyvias antrinio lygio stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros bei slaugos  paslaugas; tinkamai naudojantis turimais ištekliais; užtikrinant pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą; vykdant pedagoginį darbą; aktyviai dalyvaujant visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme; įstaigos darbuotojams ir pacientams bendraujant ir bendradarbiaujant lygiaverte ir abipuse pagarba pagrįstais principais;  prisiimant pilną atsakomybę už ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Vykdomi projektai

 

„Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ , projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0005.

2017 m rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skyrus finansavimą, VšĮ Prienų ligoninė pasirašė sutartį su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ , projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0005.

Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 120 000, 00 EUR su PVM

Pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti ligoninės fizinę ir informacinę infastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, pagerinant sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą, informacijos pasiekiamumą, užtikrinant neįgaliems žmonėms lygias galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ligoninėje.

Projekto vykdymo laikotarpiu esamas liftas yra pakeistas nauju, taip pat įrengtas keleivinis liftas, bei pakeistos pagrindinio ir priėmimo skubios pagalbos skyriaus durys į savaime atsiveriančias.

 

 

 


Įvertinkite mūsų paslaugas

<