Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Istorija

Vartydami istorijos lapus, prisimename pirmąjį prieškario Lietuvos Prienų šeimos gydytoją Juozą Brundzą. Nors praėjo daug metų, tačiau jo atminimas gyvas krašto muziejaus eksponatuose, jo vardu pavadinta gatvė Prienų centre. Neretai miesto svečias, o ir dabartinis jaunimas paklausia, kuo ypatingas šis žmogus, kad jo vardu pavadinta gatvė. Išgirdę paaiškinimą, pagarbiai linkteli galvą.

O pokario laikotarpio sveikatos apsaugos vystymosi Prienuose istorija štai tokia:

1946 metų gegužės 1 dieną Lietuvos  TSR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Prienuose įsteigtas Sveikatos skyrius, kurio vedėju paskirtas Benediktas Narakas. Tų pačių metų birželio 7 dieną pradėjo veikti Prienų apskrities ligoninė, kuriai vadovavo Jonas Puodžiūnas.

1947 metais įsteigta poliklinika, kurioje veikė akių ir ausų-nosies-gerklės kabinetai. Pradėjo dirbti teismo medicinos ekspertas.

1958 metais ligoninėje dirbo 22 gydytojai, 146 viduriniojo, jaunesniojo  personalo ir techninių darbuotojų, buvo jau 100 lovų.

1965 metais pastatyta nauja 100 lovų ligoninė su poliklinika Pušyno gatvėje, Žvėrinčiaus miško pakraštyje. Naujoje ligoninėje dirbo 220 darbuotojų: 30 gydytojų, 86 viduriniojo, 52 jaunesniojo medicinos personalo, 52 administracijos ir ūkio dalies darbuotojai.

1968 metais, kai buvo uždaryta Stakliškių apylinkės ligoninė, Prienų ligoninėje lovų skaičius padidėjo iki 160.

1974 m. rugpjūčio 1 d., uždarius Šilavoto apylinkės ligoninę, Prienų ligoninėje lovų skaičius padidėjo iki 175.

1979 m. įsteigta Tuberkuliozės ligoninė. Kadangi ji buvo Prienų ligoninės padalinys, lovų skaičius padidėjo iki 250.

1986 m. Tuberkuliozės ligoninė buvo uždaryta. Prienų ligoninėje liko 175 lovos.

1994 m. įsteigtas Nervų ligų skyrius, kuriame buvo 20 lovų. 1995 m. įsteigtas Reanimacijos skyrius.

1997 m. įsigalioja  Sveikatos draudimo įstatymas, keičiasi gydymo įstaigų finansavimas. Rugpjūčio 24 d. Rajono Tarybos sprendimu visos gydymo įstaigos reorganizuojamos į viešąsias įstaigas.  Prienų ligoninė pavadinta VšĮ Prienų ligonine. 1997 m. spalio 1 d. buvusios ligoninės bazėje įkuriamos dvi atskiros gydymo įstaigos: VšĮ Prienų ligoninė ir Prienų PSPC.

2005 m. vykdant sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizaciją, uždarytas Akušerijos skyrius.

2010 m. Nervų ligų skyrius integruotas į Vidaus ligų skyrių.

2010 metais Chirurginis  ir Ginekologinis skyrius perorganizuotas į Dienos chirurgijos skyrių, vėliau apjungus skyrius, įkurtas Dienos chirurgijos – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius.

Prienų ligoninės vadovai:

1946 – 1952 m. Jonas Puodžiūnas
1952 – 1957 m. Zigmas Žilevičius
1957 – 1960 m. Aleksandras Skakauskas
1960 – 1977 m. Antanina Giedraitienė
1978 -  1997 m. Alfonsas Jakubsevičius
1997 – 2013 m. Aldona Marija Matusevičiūtė


Įvertinkite mūsų paslaugas

<