Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Vykdomi projektai


„Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“

„Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ , projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0005.

2017 m rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skyrus finansavimą, VšĮ Prienų ligoninė pasirašė sutartį su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ , projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0005.

Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 120 000, 00 EUR su PVM

Pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti ligoninės fizinę ir informacinę infastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, pagerinant sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą, informacijos pasiekiamumą, užtikrinant neįgaliems žmonėms lygias galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ligoninėje.

Projekto vykdymo laikotarpiu esamas liftas yra pakeistas nauju, taip pat įrengtas keleivinis liftas, bei pakeistos pagrindinio ir priėmimo skubios pagalbos skyriaus durys į savaime atsiveriančias.

 

“Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Prienų ligoninės pastate”

2019 metais VšĮ Prienų ligoninė įgyvendino projektą “Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Prienų ligoninės pastate”, kuris buvo finansuojamas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

Projekto metu ant ligoninės pastato stogo buvo įrengta saulės fotovoltinė elektrinė, kurios dėka gaunama elektra iš atsinaujinančių šaltinių, tai yra saulės.

 

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose

      „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“                                                                                         

                                                                                                     

                                                                                                   

 

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis

 
  

Projekto pavadinimas

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno

klinikose

Projekto numeris

J02-CPVA-V-06-0001

Veiksmųprograma

Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Veiksmų programos prioriteto priemonė

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

Projektą įgyvendinanti institucija

Centrinė projektų valdymo agentūra

Projekto vykdytojas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Projekto partneriai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė

Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė

Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė

Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė

Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Projektui skirtas finansavimas

13.551.990 Eur iš jų VšĮ Prienų ligoninei skirta:

  126.388,51 Eur medicinos ir kitos kitos įrangos įsigijimui (COVID-19);

  23.377,00 Eur tikslinių priemonių įsigijimui (COVID-19).

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2018 m. kovo mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.

Projekto statusas

Įgyvendinamas

Trumpas projekto „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“, projekto Nr. J02-CPVA-V-06- 0001, aprašymas

Prasidėjus COVID-19 pandemijai Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigos susidūrė su pagrindine problema – neparengta ir nepakankamai aprūpinta infrastruktūra, reikalinga COVID-19 liga sergančių ar įtariamų sergant pacientų diagnostikai ir gydymui. Todėl siekiant užtikrinti tinkamą COVID-19 infekcijos sukeltos ligos diagnostiką ir gydymą, efektyvią šios ligos prevenciją, valdymą ir kontrolę projekto metu planuojama atnaujinti projekto vykdytojo – Kauno klinikų ir projekto partnerių – Kauno regiono įstaigų (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės, VšĮ Kėdainių ligoninės, VšĮ Marijampolės ligoninės, VšĮ Jurbarko ligoninės, VšĮ Jonavos ligoninės, VšĮ Prienų ligoninės, VšĮ Vilkaviškio ligoninės, VšĮ Šakių ligoninės) infrastruktūrą, įsigyjant medicininę įrangą, prietaisus ir vienkartines priemones, kurios yra būtinos kokybiškam ir savalaikiam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

Įvertinus PSO prognozes, kad su šia liga sergančiais pacientais teks susidurti ilgą laiką ir po karantino ribojimų mažinimo teikiant visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, būtina atskirti didelės rizikos pacientų srautus nuo mažesnės rizikos pacientų srautų. Projekto vykdytojo įstaigoje Kauno klinikose ir partnerių įstaigose, kuriose teikiama pagalba susijusi su COVID-19, planuojama įsigyti: 1) diagnostikai ir gydymui skirtą medicininę įrangą, siekiant saugiai ir laiku suteikti būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 2) vienkartines priemones, kurios yra naudojamos sunkių pacientų gydymui (deguonies balionai, deguonies drėkintuvai, deguonies drėkintuvų jungtys ir pan.); 3) vienkartines asmens apsaugos priemones, kas leistų užtikrinti COVID-19 plitimo grėsmės mažinimą ir darbuotojų apsaugą teikiant paslaugas.

 

 

Įvertinkite mūsų paslaugas

<