Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Priėmimo skubios pagalbos paslaugos

Tai vieta, į kurią pirmiausia patenka visi ligoninės pacientai. Visi, kurie guldomi į stacionarą gydytis su gydytojų siuntimais ir bet kuriuo paros metu atvežami greitosios pagalbos automobiliu arba atvyksta patys. Skyriuje visą parą skubią pagalbą teikia vidaus ligų, vaikų ligų gydytojai, chirurgai. Esant būtinybei, ligonius konsultuoja kiti gydytojai specialistai (neurologas, okulistas, otorinolaringologas, reanimatologas ir kt. ) 

Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje atliekami pirminiai paciento tyrimai, nustatoma preliminari diagnozė, kai kuriais atvejais - galutinė. Jeigu diagnozei nustatyti reikalingas paciento sveikatos būklės sekimas, papildomų tyrimų atlikimas bei jų vertinimas, pacientai stebėti paliekami iki vienos paros priėmimo-skubios pagalbos skyriaus stebėjimo palatoje. Suteikus skubią medicininę pagalbą, priklausomai nuo ligonio sveikatos būklės, jis išleidžiamas namo, stacionarizuojamas arba nukreipiamas į kitą gydymo įstaigą.

Pacientas, atvykdamas hospitalizacijai planine tvarka, privalo turėti:

  • gydytojo siuntimą (forma 027/a);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dokumentą, patvirtinantį sveikatos draustumą (socialinio draudimo pažymėjimas, pensininko, neįgalumo, darbo biržos pažymėjimą arba kt.). 

Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas. 

Neturint sveikatos draustumą įrodančio dokumento (kai pacientas nėra apsidraudęs privalomuoju ar kitu sveikatos draudimu), gydytojo siuntimo ir jei nėra būtinosios medicinos teikimo indikacijų, pacientas už gydytojo konsultaciją bei atliktus tyrimus turi susimokėti pagal gydymo įstaigoje patvirtintas mokamų paslaugų kainas. 
Įstaigoje teikiamos ir pirmo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, t.y. šeimos gydytojų ne darbo metu, pagal sudarytas sutartis su pirminėmis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. 

Visi kritinės sveikatos būklės pacientai pirmiausia hospitalizuojami į Reanimacijos ir intensyviosios terpijos skyrių.

Jei ligoniui reikia sudėtingo ištyrimo, kurio negalime užtikrinti mūsų ligoninėje, arba jam reikalinga  pagalba, kuri ligoninėje neteikiama, ligonis GMP automobiliu pervežamas į III lygio gydymo įstaigą  (dažniausiai į Kauno universitetines klinikas).

Laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas  gydytojas  Dalius Skupeika

Slaugos administratorė Aušra Šiugždinienė

Tel. 8 319 60464

Įvertinkite mūsų paslaugas

<