Paslaugų
vertinimas

Mums svarbiausia

Jūsų sveikata

Vykdomi projektai

„Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ , projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0005.

2017 m rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skyrus finansavimą, VšĮ Prienų ligoninė pasirašė sutartį su VŠĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektą „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ , projekto Nr. 08.1.3-CVPA-V-607-02-0005.

Šis projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 120 000, 00 EUR su PVM

Pagrindinis projekto tikslas – pritaikyti ligoninės fizinę ir informacinę infastruktūrą specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, pagerinant sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą, informacijos pasiekiamumą, užtikrinant neįgaliems žmonėms lygias galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ligoninėje.

Projekto vykdymo laikotarpiu esamas liftas yra pakeistas nauju, taip pat įrengtas keleivinis liftas, bei pakeistos pagrindinio ir priėmimo skubios pagalbos skyriaus durys į savaime atsiveriančias.


Įvertinkite mūsų paslaugas

<